Schrijfwerk

Wat is beeld?

Beeld is steeds meer de meest intensieve vorm van overdracht tussen mensen onderling. Een beeld verloochent nooit. Een beeld prikkelt altijd de aanschouwer op een lichtvoetige, agressieve, verleidende of inspirerende wijze. Je kunt nooit jezelf afsluiten voor beeld. Beelden met schoonheid raken je verwondering en beklijven. Beeld is zo groot, woorden schieten tekort, woorden moet je aan schrijvers of acteurs overlaten. De muzen zijn elkaar vertrouwd en hebben elkaar nodig.